Docker-Compose安装

Arthit 于 2023-12-07 发布

Docker-Compose 安装

打开链接查看最新版本号,替换链接中的版本号即可下载最新版本的 Docker-Compose

今天(2023-12-07)最新版本号为 v23.3.3

# 这个下载太慢了
sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.23.3/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose

# 用这个
sudo curl -L https://download.fastgit.org/docker/compose/releases/download/v2.23.3/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose